Wspomnienie o ks. Edwardzie Masewiczu

30 stycznia 2014 r. minął rok od śmierci Księdza Prałata Edwarda Masewicza. Jest to okazja do modlitwy w jego intencji, a także do przypomnienia jego sylwetki. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu nagranego przez kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym ks. Edward opowiada m.in. o swojej drodze do kapłaństwa.
[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”525px” height=”305px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ][/dropshadowbox][symple_spacing size=”5px”]

Ksiądz Prałat Edward Masewicz urodził się 06.01.1922 roku w Petersburgu, syn Bronisława i Leokadii z d. Korotkiewicz. W maju 1922 roku przyjechał z rodzicami do Wilna. W roku 1935 rozpoczął naukę w Gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie, w którym w 1941 roku zdał egzamin maturalny.

Jesienią 1941 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego w Wilnie. Okres studiów seminaryjnych przypadał na okres wojenny, podczas którego został wielokrotnie wywożony na przymusowe roboty do Niemiec.

W 1945 roku udał się do Rzymu, gdzie przez dwa lata studiował na Gregorianum. W latach 1947 – 1951 studiował w Poznańskim Seminarium Metropolitalnym, gdzie 19.05.1951 roku otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Walentego Dymka.

Jako kapłan Diecezji Gdańskiej, a od 25.03.1992 roku Archidiecezji Gdańskiej pełnił następujące funkcje duszpasterskie i administracyjne:
1951-1957 wikariusz w parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie
1957-1958 wikariusz i katecheta w parafii Św. Rodziny w Gdańsku-Stogach
1959-1961 rektor kościoła Św. Barbary w Gdańsku
1961-1968 wikariusz i ekonom kościoła Św. Barbary w Gdańsku
1968-1977 proboszcz parafii Św. Barbary w Gdańsku
1977 – wyjechał do RFN
1979-1988 wyjechał na misje do Argentyny
1988-1989 wyjechał na misje do Boliwii
1990 – wyjechał do pracy na Białoruś
1993-2013 rezydent w parafii Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus

Otrzymał następujące godności:
– Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie (2000)
– Kapelan Jego Świątobliwości (2009)

Śp. ksiądz prałat Edward Masewicz był dobrym człowiekiem i dobrym kapłanem. Koleżeński i serdeczny do braci kapłanów i do wiernych. Gorliwie wypełniał posługę w duszpasterstwie parafialnym, a także w placówkach misyjnych.

Ksiądz Prałat Edward Masewicz zmarł w dniu 30 stycznia 2013 roku.

R.i.p.