IV Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2017 r.

 1. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 2. Dzisiejsza niedziela jest w tradycji Kościoła nazywana niedzielą Laetare – niedzielą radości. Widzimy w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w nawróceniu.
 3. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, studentów i młodzieży pracującej, poprowadzi je o. Jerzy Krupa ze zgromadzenia Ojców Redemptorystów, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej.
 4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Dunst.
 5. W środę po wieczornej Mszy św. Wspólnota Marana – Tha zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej.
 6. W czwartek po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po adoracji spotkanie Kręgu Biblijnego.
 7. We wszystkie  piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: rano o godz. 9.00, po południu dzieci o godz. 17.00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30. Młodzież oraz późno wracający z pracy i wszystkich szukających wyciszenia i refleksji Droga Krzyżowa o godz. 19.30. Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 8. We wszystkie Niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o godz. 17.00.
 9. W sobotę przypada I sobota miesiąca. Kapłani przed południem udadzą się do chorych z Komunią świętą. Po wieczornej Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu połączony z Różańcem.
 10. W Niedzielę Palmową czyli 9 kwietnia, tak jak w ubiegłym roku zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 11.00 na skwerek przy ulicy Malczewskiego i Kościelnej, planujemy przemarsz ulicą Szarą do kościoła. Prosimy wszystkie dzieci o przebranie się w stroje z okresu, kiedy po ziemi chodził Pan Jezus.
 11. Tradycyjnie w kaplicy Matki Bożej wystawiony jest kosz na dary dla rodzin potrzebujących. Prosimy o składanie trwałych produktów żywnościowych. Kosz będzie wystawiony do Niedzieli Palmowej włącznie. Ofiary można również składać do skarbony przy św. Antonim.
 12. Panie przygotowujące palmy na Niedzielę Palmową proszą o przynoszenie materiału do robienia palm.
 13. Pragniemy poinformować iż w naszej Parafii będziemy uczestniczyć w cyklu 7 katechez, tzw. Seminarium Odnowy Wiary. W każdą środę o godzinie 19.00 począwszy od 10 maja. Katechezy będzie głosił Witek Wilk.
 14. Zapraszamy do kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego, bardzo ładne paschaliki wielkanocne. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami.
 15. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Zofia Schulzmann z ul. Telimeny, i. 95
  • Śp. Teresa Grabowska z ul. Malczewskiego, l. 71
  • Śp. Alfons Niklas z ul. Kartuskiej, l. 87
  • Śp. Edward Brzyski z ul. Kartuskiej, l. 79

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.