I Komunia Święta

Informacje dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

Dokumenty:

  • Rodzice dziecka ochrzczonego poza parafią św. Franciszka z Asyżu dostarczają metrykę chrztu z parafii, w której dziecko było ochrzczone.
  • Rodzice dziecka mieszkającego na terenie innej parafii dostarczają zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do I Komunii świętej w parafii                  św. Franciszka z Asyżu.
  • Rodzice wypełniają deklarację dotyczącą przygotowania dziecka do I Komunii Świętej w parafii św. Franciszka z Asyżu.

Katechezy przy parafii:

  • IIIa i IIIc – czwartek o godz. 16.30 – 17.15
  • IIIb i IIId – piątek o godz. 16.30 – 17.15
  • IIIe i dzieci z innych szkół – piątek o godz. 17.30 – 18.15