Sakrament Bierzmowania

Informacje dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

Dokumenty

  • Kandydat ochrzczony poza parafią św. Franciszka z Asyżu dostarcza metrykę chrztu z parafii, w której był ochrzczony.
  • Kandydat mieszkający na terenie innej parafii dostarcza zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii          św. Franciszka z Asyżu
  • Kandydat wybiera sobie świadka Bierzmowania. Musi być to osoba ochrzczona, bierzmowana i praktykująca.

Spotkania