Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakramentu małżeństwa małżonkowie udzielają sobie nawzajem,
a Bóg, jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, i aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata. 

Wyrażając wolę zawarcia sakramentu małżeństwa należy przedstawić: 

  • metrykę chrztu ( wyciągnięta tuż przed rozpoczęciem załatwiania formalności. Jest ona ważna tylko 3 miesiące)
  • dowody osobiste
  • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej lub Indeks katechetyczny
  • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku zawierania „małżeństwa konkordatowego”).
  • akt zgonu współmałżonka w przypadku powtórnego małżeństwa.
  • prawomocny wyrok sądu w sprawie stwierdzenia rozwodu małżonków w przypadku, gdy został zawarty tylko kontrakt cywilny.