Krąg biblijny

Krąg biblijny

Spotkania Kręgu biblijnego odbywają się w salce katechetycznej w czwartki po wieczornej Mszy św. Są okazją do zbliżenia się do Boga poprzez systematyczne czytanie i rozważanie Pisma św.