Marana Tha

Marana Tha

Spotkania w ramach Programu Spotkań Duszpasterskich dla Dorosłych „Wieczory Nikodema” opracowanych przez Ks. prof. A. Kowalczyka odbywają się w naszej parafii w dwóch grupach:
Grupa pw. Chrystusa Króla – spotkania w II i IV środę m-ca o 18:30 w salce Caritas.
Grupa pw. Krzyża Świętego – spotkania w I i III środę m-ca o 18:30 w salce katechetycznej.
Dodatkowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie www.marana-tha.pl