Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. mgr lic. Jacek Tabor

Wyświęcony 1992-05-23

Wikarzy:

Ks. mgr Marcin Mieszczuk

Wyświęcony 2015-05-23

Ks. mgr Paweł Łuczak

Wyświęcony 2016-05-21

Emeryt:

Ks. Kanonik mgr Tadeusz Hebel

Wyświęcony 1962-06-29

Pomoc duszpasterska:

Ks. Kanonik Jan Gabański

Wyświęcony 1982-01-24