Sprawozdanie za rok 2016

Koniec kolędy to tradycyjnie czas podsumowania i próba przedstawienia tego co działo się w ubiegłym roku 2016, jak również okazja do przedstawienia planów na rok 2017.

Jak co roku, po kolędzie na koniec stycznia pragnę podsumować nasze parafialne działania, które dotyczą minionych dwunastu miesięcy. Oczywiście wpisują się one w historię zarówno Kościoła powszechnego jak i diecezjalnego. Rok 2016 to czas, w którym Papież Franciszek i cały Kościół trwał w  Roku Świętym – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, a Kościół w Polsce obchodził 1050 Rocznicę Chrztu Polski oraz przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i witaliśmy Ojca Św. Franciszka w Polsce. W naszej Gdańskiej Archidiecezji, wśród wielu różnych wydarzeń z tym związanych warto odnotować m.in. peregrynację symboli ŚDM, Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, a także pobyt młodych ludzi z Włoch, Francji i Izraela wraz z naszym parafianinem o. Apolinarym. W historię tych wszystkich działań wpisuje się także nasza wspólnota parafialna, której patronuje św. Franciszek z Asyżu.

Zatrzymujemy się dzisiaj w codziennej gonitwie, by uświadomić sobie nieunikniony upływ czasu. Poddajemy ocenie swoje dokonania, zdobywamy się na refleksje, robimy postanowienia. Analizując mijający rok widzimy, jak w gorączce życia i niepewności jutra miota się ludzkość. Jak rozlatują się systemy, upadają teorie. Świeże są w naszej pamięci nieustanne napięcia polityczne, religijne, ekonomiczne, powodujące że cały świat trzęsie się, a życie staje się niestabilne, pełne obaw i lęków. Nasza wiara też jest nieustannie wstrząsana, poddawana próbom. Bo współczesny człowiek znacznie przyspieszył tempo życia i zawierzył ponad miarę swojej mocy ludzkiej, odsuwając się często od religii i jej wartości.

Dla wielu był to rok szczęśliwy: rok narodzin dziecka, rok zawarcia sakramentu małżeństwa, rok znalezienia pracy, zdobycia kolejnych życiowych sukcesów. Dla wielu jednak ten rok naznaczony jest cierpieniem i smutkiem: szczególnie dla tych, którzy musieli pożegnać najbliższych odchodzących do Domu Ojca, albo tych, którzy wyjechali za granicę, opuszczając rodzinny dom. W skali światowej był to rok licznych katastrof i klęsk, powodujących śmierć wielu ludzi i pozostawiających wielu bez dachu nad głową. Wszystkie wydarzenia minionego roku zawierzamy Miłosierdziu Bożemu, z pełną ufności wiarą w Opatrzność i świętą wolę kochającego nas ponad wszystko Boga Ojca. Podsumowując ten rok pragniemy by przyświecały nam słowa św. Pawła: „za wszystko Bogu dziękujcie, nieustannie się módlcie i bądźcie wdzięczni”.

W życiu duszpasterskim parafii możemy ten rok zaliczyć do udanych i spokojnych, w którym Bóg pozwolił cierpliwie realizować powzięte plany i zamierzenia. Na terenie parafii zameldowanych jest ok. 11000 osób, w tym ok. 9 500 katolików. Pozostali należą do innych wspólnot wyznaniowych lub deklarują się jako niewierzący. W niedzielnej Mszy św. uczestniczy ponad 37 % parafian, a rocznie rozdajemy ok. 200 000 Komunii Świętych.

Wspólnota kapłańska  i duszpasterska liczy obecnie 16 osób: 5 kapłanów: Ks. Senior Tadeusz,  Ks. Jan do pomocy duszpasterskiej, Ks. Marcin – wikariusz i katecheta, Ks. Paweł – wikariusz i katecheta oraz Ks. Jacek – Proboszcz, również 3 siostry zakonne: Przełożona s. Barbara, katechetka – s. Edyta oraz s. zakrystianka – s. Aldona, oprócz nich w pracy pomagają nam dwóch panów Andrzejów  kościelnych, Pan organista Janusz, dwie panie gospodynie na plebanii Pani Barbara i Pani Sylwia, Pani Iwona w biurze, również w parafii pomagają Pan Zbigniew konserwator i pan Stachu. Pragnę im serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę, którą podejmują codziennie.

W zależności od okresu liturgicznego, odprawiane są różne nabożeństwa, tridua i nowenny przygotowujące wiernych do uroczystości liturgicznych. Szczególną uwagę zwracamy na dbałość o piękno liturgii, w którą włączają się różne grupy parafialne. Zwłaszcza ministranci starsi. Na Mszach Św. dyżur pełnią lektorzy i ministranci. W niedzielę sprawujemy 6 Mszy Św. ale prawie zawsze są jeszcze Msze św. Koncelebrowane więc tych Mszy św. w niedzielę często jest 8, a w dzień powszedni 5; przed każdą Mszą Św. wierni mogą korzystać z sakramentu pokuty. W każdą I niedzielę  miesiąca po każdej Mszy Św. jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja również w każdy czwartek po wieczornej Mszy św., która bardzo dobrze wpisała się w klimat modlitwy w naszej Parafii. Ważną troską duszpasterską jest katechizacja dzieci i młodzieży. Współpraca tych placówek z parafią jest bardzo dobra, za co dziękuję. Każdego roku organizowane są rekolekcje; w niedzielę o godz. 11. 30 jest Msza Św. dla dzieci, a w I piątek miesiąca o godz. 17.00 Msza Św. szkolna. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami oraz młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczestniczy w cotygodniowych  spotkaniach formacyjnych.

Przejawem żywotności parafii i pracy duszpasterskiej są grupy oraz wspólnoty modlitewne i parafialne. Nasze działania chcemy prowadzić w kierunku budowania i ożywiania grup, by w ten sposób realizować wskazania Kościoła, szczególnie Soboru Watykańskiego II, aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot. W parafii istnieje kilkanaście różnego rodzaju grup parafialnych; działa też Poradnia Życia Rodzinnego, a kancelaria jest czynna w środę i piątek w godzinach od 10-12 i 15.30 do 17.30. Oczywiście, gdy zachodzi taka potrzeba to również w innych dniach i godzinach jeśli dotyczy to przede wszystkim pogrzebów.

Ważną posługą duszpasterską jest troska o ludzi chorych. Z posługą sakramentalną w każdą I sobotę miesiąca odwiedzamy ok. 150 chorych Parafian. Parafia ofiarnie angażuje się w pomoc charytatywną dla ludzi ubogich i wielodzietnych rodzin. Na każde święta – dzięki ogromnej dobroci i ofiarności Parafian i Gości – przygotowywanych jest ok. 200 paczek żywnościowych. Ponadto również organizowane jest wydawanie darów przez cały rok w różnym wymiarze. Pragnę w tym miejscu  podziękować również Radzie Dzielnicy Siedlce, a szczególnie p. Andrzejowi Nawarze za koordynowanie projektu i zabezpieczenie 2 tyś zł na potrzeby niezamożnych, nie tylko Parafii ale również w wydaniu szerszym a mianowicie dzielnicy Siedlce i Emaus. Dziękuję również grupie Caritas, która przygotowuje paczki i je wydaje.

W tym dniu chcemy podziękować Bogu za to wszystko co było naszym dobrem i wspólną radością:

 • dziękujemy za 107 dzieci, które przez Chrzest Święty zostało włączonych do wspólnoty Kościoła i otrzymały życie Boże. Dziękując rodzicom za przekazane życie warto zadać sobie pytanie: czy wszystkie dzieci w naszej Parafii miały możliwość przyjść na świat? Czy przynosząc dzieci do chrztu rzeczywiście staramy się przekazać im wiarę? Czy staramy się wychowywać je w atmosferze miłości do Boga, Kościoła i bliźniego?
 • dziękujemy Bogu za 78 dzieci z naszej parafii i 32 dzieci ze szkoły STO, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa do swojego serca. Od tej chwili mogą one w każdej chwili przyjmować Chrystusa i żyć życiem wiecznym. Proszę rodziców, aby przykładem swojego życia zachęcali dzieci do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. i do pierwszopiątkowej spowiedzi św.
 • dziękujemy za 40 młodych ludzi, którzy przez posługę ks. bpa Wiesława Szlachetki przyjęli sakrament bierzmowania, by mogli mężnie wyznawać swoją wiarę. Życie tych młodych potrzebuje naszej troski, bo nie wystarczy dziecku przekazać życie, trzeba troszczyć się o jego rozwój fizyczny i duchowy. Jeśli rodzice o tym zapominają, to ich dzieci po przyjęciu bierzmowania często przestają praktykować swoją wiarę.
 • dziękujemy Bogu za 20 par, które zdecydowały się przed Bogiem złożyć przysięgę małżeńską, tym bardziej, że dziś nie jest łatwo o taką decyzję. Wspierajmy modlitwą i doświadczeniem młode małżeństwa, bo tak często nie mają one łatwego startu.
 • do wieczności Bóg powołał spośród nas 145 osób. Każdy z nas musi sobie często przypominać o odpowiedzialności za ten najważniejszy moment życia, od którego zależy cała wieczność.

W ubiegłym roku w naszym kościele miało miejsce wiele wydarzeń kulturalnych i religijnych: festyn z okazji Dnia Dziecka, koncerty chórów, orkiestr, programy pasyjne i bożonarodzeniowe, Zbiórka na hospicjum  Pól Nadziei, pomagaliśmy poprzez zbiórki do puszek kościołom, które są w budowie, pielgrzymki parafialne i wiele, wiele  innych inicjatyw.

W okresie sprawozdawczym wykonano wiele inwestycji w kościele, plebanii  i w ich obrębie: Wiemy, iż w tym roku przystąpimy do bardzo trudnych prac i logistycznych i finansowych – przede wszystkim czeka nas wymiana I części dachu nad prezbiterium i zakrystiami. W ubiegłym roku trwały prace związane z projektem dachu i inwentaryzacją oraz wszelkiego rodzaju uzgodnienia konserwatorskie, to wszystko trwało ponad pół roku. Pragnę serdecznie podziękować Pracowni Projektowania KONAR państwu Aleksandrze i Przemysławowi Napiórkowskim, którzy nie tylko wykonali te prace ale również prowadzili wszelkie rozmowy z Urzędem Miasta aby uzyskać pozwolenie na budowę. Pragnę im serdecznie podziękować bo była to tytaniczna praca. W kościele nastąpiła zmiana oświetlenia w prezbiterium dodano nowe reflektory, system kamer zabezpieczających wnętrze kościoła. Wszystkie ławki w kościele zostały obite gąbką i materiałem. Został wykonany i wysłany projekt dofinansowania naszej inwestycji dachowej do Urzędu Miasta. Czekamy na finał. Wielu naszych Parafian zaproponowało aby każda kolekta II niedzieli miesiąca była przeznaczana na cele ogrzewania kościoła i różne inwestycje. Jednocześnie trwają prace w plebanii, zostały wykonane nowe schody przy wejściu głównym z granitu. Dziękuje panu Wojciechowi Mattik za wykonanie tych schodów. Na zewnątrz został wykonany nowy krzyż Zło dobrem zwyciężaj. Również w ubiegłym roku została wykonana kolejna część ogrodzenia. Pragnę w tym miejscy zaznaczyć, iż wszystkie dotychczasowe inwestycje, a mija właśnie dwa lata jak jestem w tej parafii, nie były w żadnym stopniu dofinansowane z Urzędu Miasta. Również dwa daszki nad wejściem głównym i od strony podwórka. To wszystko mogło się dokonać tylko dzięki waszej – drodzy Parafianie i Goście – modlitwie i materialnym wsparciu, za co dziś  serdecznie wam dziękujemy.

W roku 2017 chcemy wykonać 500 metrów kwadratowych dachu, czyli dach nad prezbiterium i daszki przyległe do głównej połaci, również będą trwały dalej prace przy plebani i w plebani.

Oprócz tych radosnych wydarzeń, były też sprawy budzące naszą troskę. Bólem napełnia nas, duszpasterzy, obojętność religijna wielu naszych parafian, gdyż wiele osób nie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii i życiu sakramentalnym. Zdarza się, i to nie rzadko, iż młodzi ludzie, nawet  praktykujący, żyją w związkach partnerskich, bez ślubu i to przy wyraźnej akceptacji ich wierzących rodziców. Niech te troski będą dla nas wszystkich okazją do jeszcze głębszej modlitwy i lepszego świadectwa swojego życia.

Na koniec pragnę serdecznie wszystkim podziękować:

 • Wam, drodzy Parafianie za to, że modlitwą, cierpieniem i ofiarami budujecie wraz z nami Parafię w wymiarze materialnym i duchowym, a szanownym Gościom, że nam w tym pomagają
 • dziękuję wszystkim kapłanom – moim Współbraciom – za duszpasterską pomoc i budowanie wspólnoty kapłańskiej
 • Radzie Duszpasterskiej, Grupom modlitewnym i duszpasterskim oraz Dobrodziejom za troskę, życzliwość i współpracę
 • Wszystkim pracownikom kościoła i plebani dziękuję za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę

Na koniec, jeśli kogoś z Was z ludzkiej ułomności zawiodłem, uraziłem, to ze szczerego serca przepraszam. Wszystkich zapraszam do owocnej współpracy dla dobra naszej parafii i całego Kościoła.

Ks. Jacek Tabor – Proboszcz

VIII Niedziela Zwykła – 26.02.2017 r.

 1. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 2. W tym tygodniu:
  • W środę 1 marca Popielec – wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres pokuty. Dzień ten jest obowiązkowym dniem pokuty, który należy zachować w całym Kościele przez wstrzemięźliwość i post. Msze Św. rano o godz. 7.00, 8.00, 9.00, po południu o godz. 17.00, 18.00 i 19.00
  • W poniedziałek i wtorek przed Popielcem zapraszamy na wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00. Jest to tzw. Nabożeństwo 40 godzinne
  • Młodzież bierzmowaną zapraszamy w tym tygodniu na Mszę św. o godzinie 19.00 w środę popielcową. Będzie to również pierwszy dzień Nowenny przed Sakramentem Bierzmowania
  • We wszystkie  piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: rano o godz. 9.00, po południu dzieci o godz. 17.00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30. Młodzież oraz późno wracający z pracy i wszystkich szukających wyciszenia i refleksji Droga Krzyżowa o godz. 19.30
  • We wszystkie Niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o godz. 17.00
  • Tegoroczne rekolekcje Wielkopostne, rozpoczną się od IV Niedzieli Wielkiego Postu – 26 marca. Rekolekcje prowadził będzie Ojciec Jerzy Krupa ze zgromadzenia Ojców redemptorystów
 3. W poniedziałek 27 lutego – zapraszamy na spotkanie Apostolatu Maryjnego o godz. 16.30 w salce katechetycznej.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godziny 16.00. W sobotę 4 marca – po rannych Mszach św. kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
 5. W czwartek  2 marca  – zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. Po adoracji Krąg biblijny.
 6. Przed Popielcem Kościół w Polsce włącza wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy uderzające w rodziny naszej Ojczyzny, a także wypraszania łaski nawrócenia dla grzeszników.
  Tegoroczny Jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będziemy przeżywać w dniach 26 lutego – 4 marca pod hasłem: Ku trzeźwości Narodu. Zapraszam do podejmowania na czas Wielkiego Postu abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem, że życie bez alkoholu może być radosne i pełne.
 7. Zapraszamy do naszego kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami.
 8. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Irena Białosiewicz z ul. Kartuskiej, l. 86
  • Śp. Irena Rekowska z ul. Bądkowskiego, l. 59
  • Śp. Cecylia Ciecholewska, l. 88

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

V Niedziela Wielkiego Postu – 02.04.2017 r.

 1. Różaniec w intencji Ojczyzny od poniedziałku do piątku o godz. 17.30.
 2. Dzisiaj w niedzielę rozpoczynają się rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Dunst, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej.
 3. Również w dzisiejszą niedzielę przed Kościołem nasz chórek rozprowadza karty świąteczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Trwa również akcja „Pola Nadziei”. Wolontariusze rozprowadzają przed kościołem żółte żonkile.
 4. Wspólnota Marana Tha zaprasza na spotkanie w środę po wieczornej Mszy św.
 5. W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych na adorację Najświętszego Sakramentu.
 6. W piątek zapraszamy na Drogi Krzyżowe: rano o godz. 9.00, po południu dzieci o godz. 17.00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 19.00 na parafialną Drogę Krzyżową ulicami naszej dzielnicy. W tym roku droga krzyżowa rozpocznie się na rogu Zakopiańskiej i Goszczyńskiego. Sceneria ul. Goszczyńskiego i Zagórnej  będzie wspaniałym przeżyciem. Zapraszamy serdecznie. Nie będzie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
 7. W Niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o godz. 17.00.
 8. W Niedzielę Palmową zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 11.00 na skwerek przy ulicy Malczewskiego i Kościelnej planujemy przemarsz ulicą Szarą do kościoła. Prosimy wszystkie dzieci o przebranie się w stroje z okresu, kiedy po ziemi chodził Pan Jezus.
 9. Również w Niedzielę Palmową zapraszamy po Mszy św. wieczornej o godzinie 19.00 na koncert pasyjny na kanwie Drogi Krzyżowej „Za Jezusem na Golgotę…” w wykonaniu artystów scen polskich.
 10. Już dziś zachęcamy panie i panów do niesienia baldachimu i chorągwi podczas procesji rezurekcyjnej.
 11. W kaplicy Matki Bożej wystawiony jest kosz na dary dla rodzin potrzebujących. Prosimy o składanie trwałych produktów żywnościowych. Kosz będzie wystawiony do Niedzieli Palmowej włącznie. Ofiary można również składać do skarbony przy św. Antonim.
 12. Osoby, które zapisały się w pielgrzymkę do Rzymu zapraszam na spotkanie do salki w czwartek o godzinie 19.00.
 13. Panie przygotowujące palmy na Niedzielę Palmową proszą o przynoszenie materiału do robienia palm. Chętne osoby do robienia palm prosimy o przybycie w poniedziałek 3 kwietnia o godz. 10.00 do salki katechetycznej.
 14. Zapraszamy do kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego, bardzo ładne paschaliki wielkanocne.
 15. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Andrzej Łukasik z ul. Szarej l. 74

 

IV Niedziela Zwykła – 29.01.2017 r.

 1. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 2. Mszę św. dziękczynną w intencji wszystkich rodzin, które przyjęły wizytę duszpasterską odprawimy w niedzielę 5 lutego o godz. 13.00.
 3. W naszej Parafii zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Gdyby jeszcze ktoś chciał zaprosić kapłana to proszę to uczynić indywidualnie.
 4. W tym tygodniu:
  • W czwartek 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to tradycyjne wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej, zachęcamy, aby przynieść ze sobą świece, które poświęcimy. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00, w czasie której poświecimy świece. Jest to również I czwartek miesiąca gdzie modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
  • W piątek  3 lutego – Św. Błażeja, biskupa, patrona od chorób gardła. Błogosławieństwo gardeł w czasie każdej Mszy św. Jest to I piątek miesiąca. Spowiedź na rannych Mszach św. oraz po południu od godz. 16.00. Msza św. Pierwszopiątkowa dla dzieci o godz. 17.00. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo wynagradzające NSPJ
  • W sobotę 4 lutego – I sobota miesiąca. Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP po wieczornej Mszy św.
 5. Zapraszamy do naszego kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami.
 6. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Anna Kowalczyk  l. 83
  • Śp. Eugeniusz Mazurek z ul. Kartuskiej, l. 87
  • Śp. Leon Pienig z ul. Szarej, l. 86
  • Śp. Stanisław Widera z ul. Asesora, l. 80
  • Śp. Werner Milewczyk z ul. Szarej, l. 76

IV Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2017 r.

 1. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 2. Dzisiejsza niedziela jest w tradycji Kościoła nazywana niedzielą Laetare – niedzielą radości. Widzimy w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w nawróceniu.
 3. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, studentów i młodzieży pracującej, poprowadzi je o. Jerzy Krupa ze zgromadzenia Ojców Redemptorystów, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej.
 4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Dunst.
 5. W środę po wieczornej Mszy św. Wspólnota Marana – Tha zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej.
 6. W czwartek po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po adoracji spotkanie Kręgu Biblijnego.
 7. We wszystkie  piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: rano o godz. 9.00, po południu dzieci o godz. 17.00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30. Młodzież oraz późno wracający z pracy i wszystkich szukających wyciszenia i refleksji Droga Krzyżowa o godz. 19.30. Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 8. We wszystkie Niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o godz. 17.00.
 9. W sobotę przypada I sobota miesiąca. Kapłani przed południem udadzą się do chorych z Komunią świętą. Po wieczornej Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu połączony z Różańcem.
 10. W Niedzielę Palmową czyli 9 kwietnia, tak jak w ubiegłym roku zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 11.00 na skwerek przy ulicy Malczewskiego i Kościelnej, planujemy przemarsz ulicą Szarą do kościoła. Prosimy wszystkie dzieci o przebranie się w stroje z okresu, kiedy po ziemi chodził Pan Jezus.
 11. Tradycyjnie w kaplicy Matki Bożej wystawiony jest kosz na dary dla rodzin potrzebujących. Prosimy o składanie trwałych produktów żywnościowych. Kosz będzie wystawiony do Niedzieli Palmowej włącznie. Ofiary można również składać do skarbony przy św. Antonim.
 12. Panie przygotowujące palmy na Niedzielę Palmową proszą o przynoszenie materiału do robienia palm.
 13. Pragniemy poinformować iż w naszej Parafii będziemy uczestniczyć w cyklu 7 katechez, tzw. Seminarium Odnowy Wiary. W każdą środę o godzinie 19.00 począwszy od 10 maja. Katechezy będzie głosił Witek Wilk.
 14. Zapraszamy do kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego, bardzo ładne paschaliki wielkanocne. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami.
 15. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Zofia Schulzmann z ul. Telimeny, i. 95
  • Śp. Teresa Grabowska z ul. Malczewskiego, l. 71
  • Śp. Alfons Niklas z ul. Kartuskiej, l. 87
  • Śp. Edward Brzyski z ul. Kartuskiej, l. 79

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

VI Niedziela Zwykła – 12.02.2017 r.

 1. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 2. W tym tygodniu we wtorek rozpoczął się Światowy Tydzień Małżeństw. Dzisiaj w  niedzielę po wieczornej Mszy Św. zapraszamy na modlitwę małżonków poprowadzoną przez Domowy Kościół.
 3. Dzisiaj w II niedzielę miesiąca zbiórka na tacę na ogrzewanie i inwestycje.
 4. Witamy w naszej Parafii ks. Wojciecha, misjonarza z Zambii. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na potrzeby misji w Zambii.
 5. W przyszłą niedzielę zapraszamy rodziców młodzieży, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania na spotkanie po wieczornej Mszy św. o godzinie 19.00.
 6. W tym tygodniu:
  • We wtorek święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Także wspomnienie św. Walentego – patrona zakochanych.
  • W środę po wieczornej Mszy św. Wspólnota Marana-Tha zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej.
  • W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Kręgu biblijnego.
  • Przypominamy, iż w naszym kościele sprawowane są następujące nabożeństwa  po wieczornych Mszach Świętych:
   • poniedziałek – nabożeństwo ku czci Św. Jana Pawła II
   • wtorek – do naszego Patrona św. Franciszka z Asyżu
   • środa – tradycyjnie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
   • czwartek – Adoracja Najświętszego Sakramenty połączona z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego
 7. Zapraszamy do kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami. Ogłoszenia dostępne również na naszej stronie internetowej.
 8. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Tadeusz Wróblewski z ul. Filaretów, l. 85
  • Śp. Teresa Janiszewska z ul. Goszczyńskiego, l. 69

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

VII Niedziela Zwykła – 19.02.2017 r.

 1. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 2. Dzisiaj w niedzielę zapraszamy rodziców młodzieży, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania na spotkanie po wieczornej Mszy św. o godzinie 19.00.
 3. W tym tygodniu:
  • W środę święto Katedry Św. Piotra
  • W środę po wieczornej Mszy św. Wspólnota Marana-Tha zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej
  • Również w środę po wieczornej mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci, które przygotowują się do sakramentu Pokuty i Eucharystii
  • W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego oraz na spotkanie Kręgu biblijnego
  • Również w czwartek przypada 26 rocznica święceń biskupich Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia. Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach
  • W piątek o godzinie 19.00 zapraszam na spotkanie pielgrzymkowe, tych którzy zapisali się na wyjazd do Rzymu
 4. Zapraszamy do kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami. Ogłoszenia dostępne również na naszej stronie internetowej.
 5. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Wojciech Karolak z ul. Zakopiańskiej, l. 67
  • Śp. Halina Pawłowska l. 85
  • Śp. Melania Bigaj l. 96

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 05.03.2017 r.

 1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Niech będzie on dla nas, ludzi wierzących, okazją do przemiany i nawrócenia. Jakże niewiele nieraz potrzeba, aby powagę tego świętego czasu pokuty i modlitwy zakłócić. Miejmy więc oczy otwarte i wyczulone sumienia na głos Boga.
 2. Różaniec za Ojczyznę codziennie o godz. 17.30.
 3. W tym tygodniu:
  • Jutro w poniedziałek zmianka tajemnic Żywego Różańca po wieczornej Mszy św.
  • We wtorek spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godzinie 16.30. Gdyby ktoś pragną wstąpić do III Zakonu to zapraszamy na spotkanie
  • W środę po wieczornej Mszy św. Wspólnota Marana – Tha zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej
  • W czwartek o godzinie 18.00 młodzież klas III gimnazjum przeżywać będzie udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Szafarzem sakramentu będzie Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź
  • We wszystkie  piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: rano o godz. 9.00, po południu dzieci o godz. 17.00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30. Młodzież oraz późno wracający z pracy i wszystkich szukających wyciszenia i refleksji Droga Krzyżowa o godz. 19.30. Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
  • We wszystkie Niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym o godz. 17.00
 4. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca taca przeznaczona jest na ogrzewanie. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 5. Tradycyjnie w kaplicy Matki Bożej wystawiony jest kosz na dary dla rodzin potrzebujących. Prosimy o składanie trwałych produktów żywnościowych. Kosz będzie wystawiony do Niedzieli Palmowej włącznie. Ofiary można również składać do skarbony przy św. Antonim.
 6. Przy wyjściu z kościoła można zabierać skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną na pomoc rodzinom biednym i potrzebującym. Skarbonki z ofiarami przynosimy w Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów.
 7. Zapraszamy do naszego kiosku. Polecamy najnowszy numer Gościa Niedzielnego. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu nasz biuletyn parafialny z ogłoszeniami.
 8. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Helena Both z ul. Pana Tadeusza, l. 92

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Wniebowstąpienie Pańskie – 28.05.2017 r.

 1. Nabożeństwa majowe do końca maja są sprawowane o godzinie 17.30 przed wieczorną Mszą św. Na Wzgórzu Mickiewicza nabożeństwo majowe przy kapliczce odbywa się tradycyjnie o godz. 19.00, do udziału w którym serdecznie zachęcamy.
 2. Od 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego po wieczornej Mszy św.
 3. Dzisiaj w niedzielę na Mszy św. o godzinie 13.00 będziemy przeżywać Srebrny Jubileusz 25 lat kapłaństwa Ks. Proboszcza. Bóg zapłać za modlitwę w mojej intencji.
 4. We wtorek wspólnota Marana Tha zaprasza na spotkanie po wieczornej Mszy św.
 5. W środę 10.05 rozpoczął się 7 tygodniowy cykl katechez pt. Seminarium Odnowy Wiary. Kolejne spotkanie w najbliższą środę 31.05. Rozpoczęcie o godzinie 19.00.
 6. W przyszłą niedzielę 04 czerwca 2017 będziemy przeżywać Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Noc czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego w różnych kościołach archidiecezji. I uroczysta Msza św. o północy w Bazylice Mariackiej.
 7. W tym tygodniu I czwartek miesiąca, w tym dniu modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, a po Adoracji po wieczornej Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Biblijnego do salki katechetycznej.
 8. W I piątek miesiąca spowiedź na rannych Mszach św. oraz po południu od godz. 16.30. Msza św. Pierwszopiątkowa dla dzieci o godz. 17.00. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo wynagradzające NSPJ.
 9. W sobotę 3 czerwca – I sobotW I piątek miesiąca spowiedź a miesiąca. Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP po wieczornej Mszy św.
 10. Jak można zauważyć ruszył całą parą remont I części dachu nad prezbiterium. Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na ten cel. Musimy zebrać na wkład własny Parafii 200 tyś złotych obecnie ze wszystkich zbiórek mamy około 60 tyś. Oczywiście mile widziani sponsorzy.
 11. W przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert „Miłosierni dla Syrii” na koncercie będzie przeprowadzona zbiórka na pomoc rodzinom w Syrii. Koncert odbędzie się o godzinie 19.00 po Mszy św. wieczornej.
 12. Osoby, które pragną wyjechać na spotkania lednickie proszę o kontakt z ks. Marcinem.
 13. W zakrystii można nabyć najnowszy numer Gościa Niedzielnego.
 14. Pan odwołał do wieczności:
  • Śp. Katarzyna Chmielewska z ul. Asesora, l. 50
  • Śp. Teresa Gierak z ul. Zakopiańskiej, l. 89
  • Śp. Lilianna Drąg z ul. Bądkowskiego, jeden dzień

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

VI Niedziela Wielkanocna – 21.05.2017 r.

 1. Nabożeństwa majowe są sprawowane o godzinie 17.30 przed wieczorną Mszą św. Na Wzgórzu Mickiewicza nabożeństwo majowe przy kapliczce odbywa się tradycyjnie o godz. 19.00, do udziału w którym serdecznie zachęcamy. Natomiast w każdą sobotę maja o godzinie 20.30 zapraszamy na Apel Jasnogórski połączony z nabożeństwem majowym.
 2. Dzisiaj w niedzielę na Mszy św. o godzinie 10.00 będziemy przeżywać Uroczystość I Komunii Św. Polecamy wszystkie dzieci i ich rodziców modlitwie Parafian. Codziennie w Białym Tygodniu dzieci o godz. 17.30 spotykają się na nabożeństwie majowym i Mszy św.
 3. W środę 10.05 rozpoczął się 7 tygodniowy cykl katechez pt. Seminarium Odnowy Wiary. Kolejne spotkanie w najbliższą środę 24.05. Rozpoczęcie o godzinie 19.00.
 4. We wtorek wspólnota Marana-Tha zaprasza na spotkanie po wieczornej Mszy św.
 5. W każdy czwartek zapraszamy po wieczornej Mszy św. na Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adorację, a po Adoracji po wieczornej Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Biblijnego do salki katechetycznej.
 6. W piątek rozpoczęliśmy remont naszego dachu. Zostało rozłożone rusztowanie i od poniedziałku ruszają prace. Pragnę poinformować iż od Miasta Gdańsk otrzymaliśmy dotację 200.000 tyś złotych to jest 50% wartości wykonania prac. Wkład własny parafii to kolejne 50%. Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na ten cel.
 7. W piątek 26 maja zapraszamy wszystkie mamy z okazji Dnia Matki na Mszę św. i montaż słowno-muzyczny dedykowany naszym mamom.
 8. W przyszłą niedzielę 28 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 9. Dzień 23 maja to dzień święceń kapłańskich ks. Proboszcza. Wspólnie z moimi kolegami będziemy sprawować Mszę św. pod przewodnictwem ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia w katedrze Oliwskiej o godzinie 8.00. Natomiast w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 13.00 ks. Proboszcz będzie przeżywał w naszej Parafii Srebrny Jubileusz 25 lat kapłaństwa. Bóg zapłać za modlitwę w mojej intencji.
 10. Osoby, które pragną wyjechać na spotkania lednickie proszę o kontakt z ks. Marcinem
 11. W zakrystii można nabyć najnowszy numer Gościa Niedzielnego.

Wszystkim Parafianom, którzy obchodzą w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jakieś osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.